ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

199/2 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร 032-425393 ,089-8886644 ,089-9006447

Facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

Line Official Account