Get Adobe Flash player
Home

ไหว้ครู58

กิจกรรมวันไหว้ครู 2558 นักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
มีการมอบทุนการศึกษาเรียนดี ความประพฤติดี  ช่วยเหลือ
กิจกรรมแต่ละประเภท  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ณ หอประชุมวิทยาลัยพณิชยการเพชรบุรี  วันที่ 25 มิถุนายน 2558
เวลา 8.30-11.30 น.

 

วันสุนทรภู่58

กิจกรรมวันสุนทรภู่ อ.สร้อยทิพย์  ทองอุ  นำนักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่  มีการแข่งขันตอบปัญหา  การเขียน
เรียงความ   การจัดบอร์ดหน้าห้องเรียน  ณ หอประชุม

 

ปลูกต้นไม้58

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี
เป็นกิจกรรมตามรอยพ่อ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

 

จัดระเบียบสังคม58

กิจกรรมจัดระเบียบสังคม อ.ศิริพร  หอมดี นำนักศึกษาทุกคน
ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบสังคม โดยคุณวนิดา  สมานมิตร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

 

ปฐมนิเทศ 58

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 นางอารี  ศรีสม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเพชรบุรี   ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
ระดับ ปวช.1 และปวส.1  ณ ห้องประชุม 2 (อาคาร มศว.)
วันที่ 15 พฤษภาคม  2558 เวลา 8.30-11.30 น.

 

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย58

กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นักศึกษาชายทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  โดย พท.สมชาย สุวรรณคีรี  
สัสดีอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ชายไทย

 
เรื่องใดเป็นข้อดีของโรงเรียน
 

 

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.