Get Adobe Flash player
Home

วันแม่58

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558  ผู้บริหาร
ณะครูและนักศึกษา  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 2558  ณ ห้องประชุม 2 (อาคาร มศว.)
เวลา 12.00 – 15.30 น.

 

ถวายเทียนวัดวิหารโบสถ์58

ถวายเทียนพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2558  ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน/นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดวิหารโบสถ์และวัดบุญทวี อ.เมือง

 

วันเยาวชน58

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 18 กันยายน
2558  นางสาว ศิรินภา อุสาใจ และ นาย จักรี  จันทร์เจ้า 
รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น จากท่านรองนายกเทศมนตรี

 

กีฬาสี58

กีฬาสี 2558 กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา พื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีการแข่งขันกีฬาเปตอง                                                                                                                                                                     กรีฑา  ฟุตบอล ตะกร้อ  และบอลเล่ย์บอล  ประกวดกองเชียร์

 

กีฬาเปตอง58

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2558  อ.ดวงดี  ศรีสม  นำนักศึกษาร่วมแข่ง
ขันกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ข้าวห่อกระเหรี่ยง58

โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง วันเสาร์ที่ 29
สิงหาคม 2558  อ.เกษร  สังฆารักษ์ และอ.ดวงดี  ศรีสม
นำนักศึกษาร่วมโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง

 
เรื่องใดเป็นข้อดีของโรงเรียน
 

 

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.