แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา “คุณคิด พณิชทำ!!”

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวพณิชยการเพชรบุรี

สแกน QR code ด้านบน

หรือคลิกลิงก์ : https://shorturl.asia/hdqLC

คุณสมบัติผู้ทำแบบสอบถาม

  • เป็นนักเรียน ,นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เท่านั้น
  • ต้อง Login เข้าระบบ mail ของวิทยาลัยในแอพ Gmail ก่อนทำแบบสอบถามทุกครั้ง