• 089-888-6644
  • ppb.ac.th@gmail.com

Welcome to PPB

คุณคือใคร ?

ครูและบุคลากรสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

team

นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
team

นายธัชพงศ์ เอี้ยวสกุล

ผู้จัดการวิทยาลัย
team

นางอำพัน แสงจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ / อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
team

นางระวีวรรณ อยู่สำราญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ / อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

📣 #เรียนฟรีมีโควต้าและทุนสำหรับทุกคน!!!
📣 #ไม่ต้องสอบเข้า!!!
📣 #เด็กต่างจังหวัดฟรีหอพัก Wowwwww
📣 #เปิดแล้วภาคค่ำสำหรับคนทำงานแล้ว
💠#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ทุกวันได้ทุกเทอม‼️
✅ มีโควต้า และทุนการศึกษาให้ทุกคน!!!
✅ เครื่องแบบฟรีทุกปี หนังสือเรียนฟรีทุกเทอม!!!
✅ หอพักฟรี!!!
✅ มีบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
✅ โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน
✅ เรียนห้องแอร์ 100%
✅ มีเรียนนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายหญิง
✅ จัดหาสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
✅ บุตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเทอมได้
♦️เปิดรับสมัครทุกวันไม่มีวันหยุด 8.30 - 16.00 น.
⚡️ รับเทอมหนึ่งรอบแรก เริ่มเรียนเดือน พฤษภาคม
⚡️ รับเทอมหนึ่งรอบสอง เริ่มเรียนเดือน พฤศจิกายน
✍🏻 รับผู้ที่จบม.3หรือ เทียบเท่าเข้าเรียนต่อใน ระดับปวช. หลักสูตร 3 ปี
✍🏻 รับผู้ที่จบปวช. ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อในระดับปวส. หลักสูตร 2 ปี
✍🏻 พร้อมส่งต่อปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
✔️Line id : @ppbcollege

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

Location

199/2 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

Mobile

032 425 393

Email

ppb.ac.th@gmail.com