พิธีไหว้ครู

ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีได้จัดพิธีไหว้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

Please Login to Comment.