โครงการนำร่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

โครงการนำร่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) 🇹🇭 เป็นบริษัทที่ดูแลชุดนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น้องเก่ง กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากุล ที่ทำให้ MOU ในครั้งนี้เกิดขึ้น

Please Login to Comment.