วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน้าประธานในพิธี ณ บริเวณลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพิธีวันคล้ายวันสถาปนาฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีสวนสนาม

Please Login to Comment.