โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ (เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องการป้องกันเอดส์)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ (เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องการป้องกันเอดส์) โดยทางวิทยาลัย ฯ ได้เรียนเชิญท่านณรรฐพล ภัยลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยมาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม และได้เชิญวิทยากรชื่อดัง อ.กฤศ แก้วประเสริฐ และทีมงาน Teddy Team มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีความสามารถด้านจิตวิทยาวัยรุ่น และการพัฒนาเยาวชน และขอขอบคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยในการสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้กับเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

Please Login to Comment.