วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญฉันต้องร่วม โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังเทศน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีและแห่เทียน ณ วัดบุญทวี

Please Login to Comment.