วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 8.00 – 10.00 น. ผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาด ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

Please Login to Comment.