กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จัดโครงการวันสำคัญฉันต้องร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

Please Login to Comment.